Darbų (darbo) sauga – incidentas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme minima sąvoka incidentas. Tai su darbu susijęs įvykis dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos nepraranda darbingumo. Incidentų fiksavimas ir analizavimas yra prevencinė darbų (darbo) saugos priemonė skirta išvengti nelaimingų atsitikimų arba kiek įmanoma sumažinti tikimybę įvykti nelaimingam atsitikimui. Norint tinkamai paruošti incidentų tyrimo tvarką įmonėje, galima naudotis Valstybinės darbo inspekcijos internetiniame tinklalapyje pateikiama medžiaga – "Incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo metodinės rekomendacijos". Įmonė gali pasiruošti incidentų tyrimo tvarką kaip atskirą dokumentą ir pasitvirtinti įsakymu arba aprašyti darbo tvarkos taisyklėse su kuriomis visi darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Incidentų tyrimo tvarkoje turėtų būti nurodyta: kas ir kam praneša apie įvykusį incidentą; incidentų registracija – kas registruoja žurnale, kur žurnalas laikomas, kas jame pildoma; kaip vyksta incidentų tyrimas – koks incidentas tiriamas, o koks tik registruojamas žurnale; incidentų tyrimo rezultatų įforminimas – kaip forminami darbuotojų paaiškinimai, aplikybės dėl kurių įvyko incidentas, numatomos, jei reikalingos, prevencinės priemonės, kas už jas atsakingas, įgyvendinimo terminas, jei reikalinga – kaštai; incidentų analizė ir prevencinių priemonių įgyvendinimo kontrolė – kas kiek laiko peržiūrimi įrašai incidentų registravimo žurnale, kas juos peržiūri ir kontroliuoja prevencinių priemonių įgyvendinimą numatytais terminais. Paruošus incidentų tyrimo tvarką su ja turi būti supažindinami visi įmonės darbuotojai ir instruktavimo metu paminėta, kad apie įvykusį incidentą yra privaloma pranešti. Paprastai asmuo, kuris turi būti informuojamas, įvykus incidentui, būna padalinio vadovas, tiesioginis vadovas ar darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas. Apie įvykusį incidentą gali pranešti ne tik darbuotojas, kuriam įvyko incidentas, bet ir įvykį matęs kitas įmonės darbuotojas. Pranešimo forma nustatoma kuo paprastesnė ir priimtinesnė darbuotojams – tai gali būti tiek elektroninis laiškas, tiek skambutis, tiek žodinis pranešimas. Apie tai ar incidentas tiriamas ar tik registruojamas žurnale, sprendžia padalinio vadovas ar darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistas, atsižvelgdamas į incidento sudėtingumą, galimybę kartotis tam pačiam ar kitiems darbuotojams.