Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme minima sąvoka incidentas. Tai su darbu susijęs įvykis dėl kurio darbuotojas nepatiria žalos sveikatai arba dėl patirtos žalos nepraranda darbingumo. Incidentų fiksavimas ir analizavimas yra prevencinė darbų (darbo) saugos priemonė skirta išvengti nelaimingų atsitikimų arba kiek įmanoma sumažinti tikimybę įvykti nelaimingam atsitikimui. Norint tinkamai paruošti incidentų tyrimo tvarką…